Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

www.lytachmientrung.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ và tên, Địa chỉ, Điện thoại (hoặc Gmail).

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được chúng tôi sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng.

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

- Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp thông tin và dịch vụ qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về contact@greenfieldscoffee.com để được thực hiện.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Glass & Ceramics - Ly tách miền Trung

Địa chỉ: 118 Lý Nam Đế, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0931.931.261 - 0931.931.380

Website: www.lytachmientrung.com

Email: contact@greenfieldscoffee.com

 

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại www.lytachmientrung.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật, chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.

- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi, nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của www.lytachmientrung.com, đặc biệt liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi cam kết, vui lòng liên hệ qua số Hotline 0931.931.261 - 0931.931.380 hoặc email: contact@greenfieldscoffee.com.